РУСЬ ПАНСИОНАТ
  Аксаково дер-ня Телефон  Телефон: +7) 5779630   
Факс  +7) 5779641